ZonOpToon

Om de opbrengst van de zonnepanelen weer te geven op de Toon zijn verschillende zaken benodigd.

Het is helaas niet mogelijk om de “Opbrengst” via de slimme meter te laten weergeven op de Toon middels de P1-kabel. De slimme meter registreert alleen de “teruglevering” en niet de “opbrengst”. Het lijkt hetzelfde maar er zit een degelijk verschil tussen.
“Opbrengst” is wat de zonnepanelen daadwerkelijk opwekken
“Teruglevering” is wat de slimme meter het net op stuurt.
De “Opbrengst” wordt als eerst gebruikt om de huidige vraag naar elektriciteit in huis te beantwoorden, wat over is wordt “teruggeleverd”.

Teruglevering = opbrengst – huidig verbruik

kWh-meter

Een kWh-meter meet het electriciteitsverbruik van een apparaat of een groep van apparaten.
In het geval van zonnepanelen in combinatie met Toon meet de kWh-meter de opbrengst van de zonnepanelen en geeft deze door aan de Toon.

Er zijn 2 type kWh-meters die geschikt zijn om de opbrengst van de zonnepanelen uit te lezen en deze door te geven aan Toon.

Er zijn zowel 1-fase als 3-fase kWh-meters, op deze pagina wordt niet op het verschil ingegaan. Bij twijfel is het advies om een elektricien te raadplegen.

Is het totaal WattPiek van de zonnepanelen meer dan 3680? Dan zal er een 3-fase kWh-meter nodig zijn ( aantal zonnepanelen x wattpiek per paneel = xxxx).

1. Analoge kWh-meter

Een analoge kWh-meter is een simpele kWh-meter welke het verbruik meet wat door de kWh-meter gaat en dit weergeeft met een teller en/of via een infrarood oogje door.

Om de gemeten waarde door te geven aan de Toon moet er een Toon analoge kabel met sensor op dit infrarood oogje worden geplakt en de kabel op de meteradapter van de Toon worden aangesloten.

Analoge kWh-meter zijn goed betaalbaar, meestal tussen de 20 en 30euro, ze zijn onder andere te koop via https://www.kwhmeter.nl/

2. Digitale kWh-meter

Een digitale kWh-meter is een slimmere kWh-meter welke ook het verbruik meet wat door de kWh-meter gaat maar dit niet via een teller en/of pulsen doorgeeft maar ook met bijvoorbeeld een koppeling met een ander systeem zoals Wi-Fi of Z-wave.

Digitale kWh-meter zijn wel een stuk duurder als analoge kWh-meters maar het voordeel er aan is dat de digitale kWh-meters vaak wel een heel stuk betrouwbaarder zijn en beter de stroomdoorvoer meten.
Nog een voordeel is dat er geen Toon analoge kabel benodigd is.

De Toon ondersteund alleen de digitale kWh-meter van Qubino, de “Qubino Smart Meter”, om de gemeten waarde door te geven via het Z-wave protocol.
De Qubino Smart Meter is te koop via: https://tweakers.net/pricewatch/1373028/qubino-smart-meter.html

Toon analoge kabel

Een Toon analoge kabel met sensor is alleen benodigd wanneer er een analoge kWh-meter is geplaatst of wordt geplaatst. Bij een digitale kWh-meter is dit niet nodig omdat deze draadloos de gemeten waardes door kan geven aan de Toon.

De sensor moet exact op het infrarood oogje van de kWh-meter zitten, in de sensor wordt de analoge kabel aangesloten welke aan het andere uiteinde verbonden wordt in de electra-poort van de meteradapter.

ZonOpToon software

De softwarematige kant van ZonOpToon wordt door Eneco geactiveerd als de kWh-meter door een monteur van hun is geplaatst. De activatie hiervan kan enkele uren duren en vereist dat de Toon opnieuw wordt opgestart.

Op een geroote Toon is de ZonOpToon software handmatig te activeren en vereist ook een herstart. De herstart gebeurt automatisch na het activeren en opslaan van de ZonOpToon optie. Hoe ZonOpToon te activeren is staat uitgelegd op onderstaande pagina.