KPN ExperiaBox v10a

Hieronder een handleiding hoe er een vast IP-adres en Port Forwarding kan worden ingesteld in een modem van KPN, de H369A.

Om alle onderstaande stappen uit te kunnen voeren zijn de volgende zaken benodigd:
– IP adres modem
– gebruikersnaam modem
– wachtwoord modem

1. Inloggen modem

1. Open een internetbrowser en ga naar http://192.168.2.254
2. Login met het bij u bekende gebruikersnaam en wachtwoord

3. Nu opent de pagina van de modem.

2. Vast IP-adres instellen

4. Druk op “LAN” en daarna op “LAN DHCP”.

5. Voeg een Fixed-IP toe en druk daarna op “Save settings”.

3. Port Forwarding instellen

6. Ga naar tabblad “NAT” en kies voor “Port Mapping”.

7. Druk op “Add Rule” om een regel toe te voegen.

8. Vul het IP adres van de Toon in en kies bij “Protocol” voor “TCP”.
Vul bij “Private port” en “Public port” oveal 80 in.
Druk daarna op “Save settings.”.