USB-aansluiting

Op zowel de Toon1 als de Toon2 is een USB-poort aanwezig aan de onderkant van het apparaat.
Deze USB-poort is softwarematig uitgeschakeld en kan alleen door de fabrikant voor service-doeleinden gebruikt worden.

Het is mogelijk om de USB-poort na het rooten actief te krijgen alleen vereist dit dusdanige kennis dat dit niet aan te raden is.