HomeAssistant – climate

Middels HomeAssistant is het mogelijk om de Toon aan te sturen en bijvoorbeeld op te nemen in een Automation.

Benodigdheden:
– HomeAssistant
– File Editor add-on
– HACS add-on ( zie https://hacs.xyz/ )

Handleiding:
1. Ga binnen HomeAssistant naar tabblat “HACS”

2. Ga naar tabblad “Integrations”

3. Zoek naar “Toon”

4. Klik op “Toon Climate”

5. Druk op “Install”

6. Ga naar tabblad “File Editor”

7. Open configuration.yaml

8. Voeg toe:

# Toon - Setpoint
climate:
  - platform: toon_climate
    name: TOON Thermostat
    host: !secret ip_toon
    port: 80
    scan_interval: 10

9. Sla het bestand op.

10. Controleer op fouten via Configuration > Server Controls > Check configuration.
Indien er fouten gevonden zijn, loop deze na

11. Indien er geen fouten gevonden zijn moet Home Assistant herstart worden.