Ziggo Connectbox

Hieronder een handleiding hoe er een vast IP-adres en Port Forwarding kan worden ingesteld in een modem van Ziggo, de Connectbox.

Onderstaande stappen zijn niet mogelijk niet op alle door Ziggo geleverde Connectbox-en mogelijk. Neem contact op met Ziggo mochten de onderstaande stappen niet mogelijk zijn.

Om alle onderstaande stappen uit te kunnen voeren zijn de volgende zaken benodigd:
– IP adres modem
– gebruikersnaam modem
– wachtwoord modem

1. Inloggen modem

1. Open een internetbrowser en ga naar http://192.168.178.1
2. Login met het bij u bekende gebruikersnaam en wachtwoord

3. Nu opent de pagina van de modem.

2. Vast IP-adres instellen

4. Open het “Geavanceerde instellingen” tabblad en open “DHCP.

5. Vink de Toon aan en druk op “Voeg reservering toe”.

6. Druk op “Instellingen opslaan”.

3. Port Forwarding instellen

7. Open onder “Geavanceerde instellingen” het menu-item “Beveiliging”. Open hier de “Poort-forwarding” pagina.

8. Druk op “Voeg nieuwe regel toe”.

9. Vul het IP-adres van de Toon in, Poor “80” in elk vakje. Kies bij “Protocol” voor “beide” en kies bij “Ingeschakeld” voor “Actief”.
Druk daarna op “Voeg reservering toe”

10. Druk op “Instellingen opslaan”.