Handleiding (officiële)

De fabrikant van de Toon heeft meerdere kortere handleidingen gemaakt hoe bepaalde zaken ingesteld en aangesloten kunnen worden.

De handleiding is de vinden via :

https://toon-quby.swipeguide.com/guide/handleiding-toon

USB-aansluiting

Op zowel de Toon1 als de Toon2 is een USB-poort aanwezig aan de onderkant van het apparaat.
Deze USB-poort is softwarematig uitgeschakeld en kan alleen door de fabrikant voor service-doeleinden gebruikt worden.

Het is mogelijk om de USB-poort na het rooten actief te krijgen alleen vereist dit dusdanige kennis dat dit niet aan te raden is.

Toon aansluiten

Stappenplan

1. CV-ketel spanningsloos maken.

2. Oude thermostaat verwijderen.

3. Achterplaat monteren op plaats waar de oude thermostaat hing.

4. Toon op de achterplaat klikken. Aan de bovenkant “hangt” de Toon in de achterplaat, onderkant moet hij “geklikt” worden.

5. Ketelmodule plaatsen bij CV-ketel, de draad die de “muur” uit komt vanaf de thermostaat moet aangesloten worden aan de  thermostaat”-kant van de ketelmodule en een draad tussen de CV-ketel en de “CV-ketel”-kant van de ketelmodule.
Indien dit een lange kabel is kan deze ook doorgeknipt worden en aan beide kanten van de ketelmodule aangesloten worden.

6. Stroom adapter van de ketelmodule in ketelmodule steken, nog niet in een stopcontact steken.

7. Steek nu de stekker van de CV-ketel in het stopcontact.

8. Steek nu de stroomstekker van de ketelmodule in het stopcontact.

9. Nadat de toon is opgestart moet deze verbonden worden met de wifi. Dit kan gedaan worden via Instellingen > Internet.

10. Steek nu de meteradapter in de buurt(1-2meter vanaf de toon) in een stopcontact.

11. Ga in de Instellingen op de Toon naar Energiemeting > Meetmodules en koppel de meteradapter volgens de stappen op het scherm.

12. Zodra die gekoppeld is en gecontroleerd is kan de meteradapter in de meterkast geplaatst en aangesloten worden op de slimme meter.