Inhoudsopgave

Doneer

Overzicht

U bent hier:
< Alle artikelen

Dit is de begin pagina van de Instellingen waarop de status van de Toon te zien is. Mochten er fouten voordoen zijn deze hier te zien.

Verwarming
Controleert of er een ketelmodule is aangesloten en of deze goed functioneerd.

Energiemetering
Controleert of er een meteradapter gekoppeld is.

Verbinding
Controleert voornamelijk of er een internetverbinding actief is.

Volgende Scherm